Verhuur

De onderstaande machines worden door ons verhuurd:

Mestpomp, frees, gladde rol, cambridgerol, bezem, mestcontainers, balenwagen, diverse balenklemmen, weidebloter, trilplaat en wackerstamper