Voor meer dan alleen loonwerk

Hakselen en oprapen

Wij hebben twee hakselaars waarmee we in het seizoen het gras en de mais inkuilen. Bij het gras inkuilen gebruiken we ook nog twee opraapwagens. Tijdens het hakselen en oprapen kunnen we ook diverse toevoegmiddelen toevoegen. Een hakselaar heeft de mogelijkheid om shredlage te kunnen hakselen.

Ook kunnen wij MKS hakselen. Hierbij word alleen de kolf van de maisplant verhakseld. Hierdoor krijg je een hoogwaardig (kracht) ruwvoer. 

Maaidorsen

De korrelmais en graan oogst doen wij met twee combines. Beide combines zijn uitgerust met een opbrengst- en vochtmeting. Ook kunnen wij een combine uitrusten met rupsen om zo op extreem nat land alsnog te kunnen oogsten.

Een van onze graan maaiborden is uitgerust met autocontour, zodat wij ook een liggend gewas kunnen oogsten. Dit maaibord kan ook omgebouwd worden naar een koolzaad maaibord om koolzaad te oogsten.

Het malen van CCM kunnen wij ook organiseren. 

Persen

Stro persen

Wij kunnen stro persen met een vierkante pers die de mogelijkheid heeft om multibale te persen. Dit wil zeggen meerdere kleine balen in een grote baal. Deze balen kunnen wij ook ophalen met een shovel en meerdere platte wagens.

Gras persen

Gras persen doen wij met een vierkante en een ronde balen pers. De ronde pers is uitgerust met een variabele perskamer, waarmee we balen van 90 tot 150 cm kunnen persen.

De vierkante balen kunnen gewikkeld worden door een wikkelaar die mee zal gaan met de pers. De ronde balen kunnen gewikkeld worden door de ronde balen pers zelf. Deze balen kunnen wij ook ophalen met een shovel met balenklem en een platte wagen.

Gras maaien en harken

Gras maaien

Gras maaien doen wij met een BigM waarmee we een hoge capaciteit hebben. De BigM heeft ook de mogelijkheid om direct op zwad te kunnen maaien. Ook bestaat de mogelijkheid om op half zwad te maaien. Hierdoor kun je met een vier elementen hark twee werkbreedtes van de BigM bij elkaar harken om zo een 20 meter brede werkbreedte te krijgen.

Harken

We beschikken over een krone hark die 14 meter breed is.

Bemesten

Bemesten

Wij beschikken over een Vredo, een Vervaet en een getrokken Schuitenmaker tank. Bouwland bemesten doen we met alle drie en grasland bemesten doen we met de Vredo en de Vervaet. Deze zijn alle drie uitgerust met GPS. Onze Schuitenmaker tank is uitgerust met een weeg- en monstersysteem. Hiermee kunnen we mest op afstand transporteren en gelijk bemesten. Dit scheelt kosten. 

Mest vervoer

Mest vervoeren doen wij met twee 3-assige Jako tanks met een inhoud van 25 kuub en 30 kuub. Deze tanks zijn beide uitgerust met een bemonsteringssysteem. 

Vloeibare kunstmest

Vloeibare kunstmest spuiten wij met een zelfrijdende spuit, die dan is uitgerust met brede banden en kunstmest doppen.

Vaste mest

Wij kunnen vaste mest strooien met onze Tebbe meststrooier. Mest laden doen wij met onze kraan of shovel.

Bekalken

Met onze vast mest strooier kunnen wij bouwland bekalken. Wij leveren poederkalk en natte kalk. Deze vaste mest strooien is uitgerust met een weeginrichting, zodat we de kalk heel goed kunnen doseren.

Gewasbescherming en onkruidbestrijding

Hiervoor beschikken we over een zelfrijdende spuit en een getrokken spuit. Deze spuiten beschikken beide over GPS en sectieafsluiting. Dat bespaart tijd en dure gewasbeschermingsmiddelen.

Zaaien

Mais zaaien

Voor mais zaaien beschikken wij over twee monosem zaaimachines. Beide trekkers beschikken over GPS en een zaaimachine beschikt over sectieafsluiting. Ook zijn beide trekkers uitgerust met curtuurwielen zodat we tussen de maisrijen door kunnen rijden, tegen bodemverdichting.

Onderzaaien

Wij kunnen met onze Busa schovvelmachine onderzaaien. Deze machine heeft als voordeel, dat hij dichtgeslagen land nog een keer schovvelt en overgebleven onkruidresten wegwerkt. 

Groenbemester zaaien

Groenbemester zaaien doen wij met een Lemken schijveneg en een Lemken smaragd zaaicombinatie. Hierbij gebruiken wij GPS.

Grasland en graanland zaaien

Hiervoor beschikken wij over een Amazone lucht zaaimachine en spit zaai combinatie. Beide combinatie beschikken over GPS en de Amazone combinatie wordt uitgerust met dubbel lucht en een frontpakker om het land egaal aan te drukken.

Grasland doorzaaien

Voor grasland doorzaaien beschikken wij over een fronteg en een Vredo doorzaaimachine. Deze combinatie beschikt over GPS.

Grondbewerkingen

Spitten

Met onze spitmachines kunnen wij in een werkgang, bouwland zaaiklaar leggen. Het voordeel hiervan is dat er geen voren ontstaan aan de kant en in het midden van het land. 

Ploegen

Wanneer u een kerende grondbewerking wilt hebben kunt u het land het beste ploegen. Onze ploeg is uitgerust met ondergronders om de ploegzool te breken en een vorenpakker om het land aan te drukken en zaaiklaar te leggen.  

Frezen

Frezen is een lichte grondbewerking die je gebruikt om plantenresten weg te werken of om graszoden te vernietigen.